Η παγκόσμια δικτατορία εν ονόματι της παλαιάς διαθήκης. Και η μέθοδος υφαρπαγής απο τους πολίτες του φυσικού τους πλούτου.

 How the Ecomonic System works!