Σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα στην Καστελιώτισσα στη Λευκωσία, ο κ. Λάμπης Κωνσταντινίδης έδωσε διάλεξη στις 6 Μαρτίου 2013 επ' ευκαιρία της Γαλλοφωνίας σχετικά με τις πρώτες επιδράσεις των Ελλήνων πάνω στην αρχαία Γαλατία και σημερινή Γαλλία, καθώς και πάνω στις Ελληνικές ρίζες της Γαλλικής γλώσσας.

Ἐπί τῆς πλακός ἀναγράφεται: (εἰς Ἑλληνικήν μετάφρασιν) «Ἐδῶ κατά τό ἒτος 600 π.Χ. Ἓλληνες ναυτικοί ἒχουν ἀποβιβασθῆ προερχόμενοι ἐκ Φωκαίας, πόλεως Ἑλληνικῆς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἳδρυσαν τήν Μασσαλίαν ἐκ τῆς ὁποίας ἀκτινοβολήθη εἰς τήν Δύσιν ὁ πολιτισμός».

LES PREMIERES INFLUENCES GRECQUES SUR LA GAULE ANTIQUE
ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΑΛΑΤΙΑΣ


 Gallery